งานกัดเฟือง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา HORN ได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่องานผลิตเฟืองที่มีความคุ้มค่า

ระบบเครื่องมือที่นำไปใช้ในงานแต่ละรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
โดยปัจจัยหลักนั้นประกอบด้วยโมดูล การผลิตแบบกลุ่ม และขนาดของแพลตฟอร์มเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเทคโนโลยีการผลิตที่จะเลือกใช้งาน HORN จึงได้พัฒนาระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานที่มีหลากหลายรูปแบบ

งานตัดเฉือนเฟืองด้วยเครื่องมือจาก HORN

Product news

Gear skiving of larger modules

For producing gears with a deep profile, Horn has further developed the WSR gear skiving system.

Read more

เครื่องมือของเรา