ศูนย์สาธิต HORN

นำทฤษฎีไปสุ่การปฏิบัติจริง

ศูนย์สาธิต HORN นำระบบเครื่องมือการตัดเฉือนมาใช้ในการผลิตชิ้นงานจริง เราจะนำเครื่องมือการวิเคราะห์มาใช้ และเค้นหาข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ใหม่จากฝ่ายออกแบบ วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถระบุข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพการทำงานได้

ศูนย์สาธิตจะแสดงข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้เห็นแทนฝ่ายขายของเรา รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการผลิตจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังมีส่วนรับผิดชอบในการฝึกอบรม เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลภายในและภายนอก

สำรวจศูนย์สาธิตของเรา

ความยืดหยุ่นและองค์ความรู้คือหลักสำคัญของพนักงานภายในศูนย์สาธิตแห่งนี้ นอกจากการใช้งานเครื่องจักรแล้ว พนักงานของเรายังมีหน้าที่ในการสร้างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและพูดคุยกับผู้เยี่ยมชมด้วย

ภายในพื้นที่ของศูนย์สาธิตขนาด 500 ตร.ม.แห่งนี้ ประกอบไปด้วย เครื่อง CNC ประเภท กลึง และเครื่งกัด และเครื่องกลึงแบบ sliding-headshock ซึ่งรองรับการใช้งาน

  • cutting trials การทดสอบการตัด
  • customer training การฝึกอบรมลูกค้า
  • customer trials  การทดสอบของลูกค้า
  • prototype testingการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • product and application presentationsการนำเสนอสินค้าและการใช้งาน