งานแทงขึ้นรูปเฟือง

ระบบเครื่องมือสำหรับงานกัดร่องของ HORN นั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้อันลึกซึ้งที่เรามีเกี่ยวกับกระบวนการตัดเฉือนในลักษณะนี้ และผลลัพธ์ที่ได้คือระบบเครื่องมือในรุ่น 117 และ Supermini ของเรา

การแทงขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบหลายแกนนั้นช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์หลายอย่าง
เพราะเครื่องมือนี้สามารถกัดร่อง กัดขึ้นรูป กัดฟันปลา ไปจนถึงการกัดร่องนำได้ และยังสามารถผลิตชิ้นงานได้โดยใช้ชุดแคลมป์เพียงชุดเดียว ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการตัดเฉือนลง รวมทั้งช่วยลดการลงทุนที่ต้องใช้ เพื่อซื้อเครื่องแทงขึ้นรูปได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างครอบคลุมนี้ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการตัดเฉือนได้เช่นกัน

Broaching with HORN tools

Our Tools

Catalogue for Grooving(05.09.2022)
You will find all information on broaching in chapter X.

Download