งานเดินวนกัดเกลียว

ระบบเครื่องมือสำหรับงานเดินวนกัดเกลียว HORN นั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้อันลึกซึ้งที่เรามีเกี่ยวกับกระบวนการตัดเฉือนในลักษณะนี้

ซึ่งเครื่องมือของเรามีจุดเด่นสำคัญสำหรับงานเดินวนกัดเกลียว ได้แก่ อัตราการขจัดเนื้อโลหะสูง เกลียวยาวพร้อมพื้นผิวที่มีคุณภาพ รูปทรงของเกลียวที่ลึก เศษตัดสั้น การผลิตเกลียวหลายปาก และโหลดเครื่องมือที่ต่ำ HORN ได้นำการเดินวนกัดเกลียวแบบพ่นเจ็ท ซึ่งเป็นการเดินวนกัดเกลียวแบบหล่อเย็นภายในมาใช้ในปี 2018 ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในด้านเทคโนโลยีการเดินวนกัดเกลียว

Thread whirling with HORN tools

Our Tools

Catalogue Thread Whirling

(24.02.2022)

 

Download