Vállalati irányelvek

Amikor a szavakat tettek követik

Vállalati felelősségvállalásunk és a minőségirányítás, a környezetvédelem, az energiahatékonyság, valamint a termékeink és a termelés biztonsága terén tanúsított gondosságunk részeként, meghatározzuk vállalati politikánkat, és szabályozzuk annak végrehajtását és felügyeletét.

FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK

Ügyfelek
Ügyfeleink minőségi mércét állítanak fel. Termékeink megítélése meghatározó.
 

Környezet
Környezetirányítási rendszerünkön keresztül a környezetvédelmet folyamatosan ellenőrizzük és fejlesztjük.
 

Alkalmazottak
A HORN-nál fontos tényező az önállóság és a személyes felelősségvállalás előmozdítása a gondolkodásban és a cselekvésben.

Termékek
Nagy pontosságú szerszámokat gyártunk, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek és elvárásainak.

Amit megteszünk

Minőségbiztosítás

A Paul Horn GmbH a nagy pontosságú keményfém forgácsolószerszámok gyártójaként különleges felelősséget visel. Vevőink és saját magunk magas elvárásainak teljesítése minden szolgáltatásunkkal és termékünkkel szemben a siker és ezáltal vállalatunk fennmaradásának elengedhetetlen feltétele.

E célok elérése érdekében korszerű minőségirányítási eljárásokat követünk, beleértve a piaci igényeknek megfelelő tervezést és ügyfeleink minőségi követelményeinek teljesítését minden gazdaságilag indokolt eszközzel a DIN EN ISO 9001 és a VDA 6.4.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Munkavállalóink egészségének és biztonságának védelmét kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, többek között gazdasági szempontból is, mivel ez hozzájárul versenyképességünk javításához.

Kötelességünknek tartjuk, hogy kihívást intézzünk magunkhoz, megkérdőjelezzük a már meglévő intézkedéseket, és az egészségvédelmi és biztonsági koncepciónk folyamatos fejlesztése révén úttörő megoldásokat dolgozzunk ki tevékenységeinkhez. Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy kezeljük a magukból a termékekből és a folyamatokból eredő problémákat. Ezen a területen elsődleges prioritásunk a munkavállalóink egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényi előírások betartása.

Környezetvédelem

Minden vállalat a társadalom része, és saját jövőjének biztosítása érdekében nemcsak a bevételt és a nyereséget kell figyelembe vennie, hanem a közvélemény és a társadalom elfogadottságát is. A Paul Horn GmbH számára a környezetvédelem fontos vállalati cél és a vállalati politika elengedhetetlen része.

Az 1997-ben az EG-Öko-Audit-VO1836/93 szerint hitelesített irányítási rendszerünket 1999-ben az ISO 14001 követelményeihez igazítottuk, és 2000 júliusa óta tanúsítottuk.

Energia gazdálkodás

Energiagazdálkodási rendszerünk a Paul Horn GmbH valamennyi üzemére és tevékenységére vonatkozik. Figyelemmel kísérjük a villamos energia és a földgáz beszerzését, felhasználását és fogyasztását. Tevékenységeink vállalatunk minden területére és alkalmazottjára kiterjednek.

Foglalkozunk kiszervezett folyamatokkal is, azaz olyan tevékenységekkel, amelyeket a mi nevünkben beszállítók vagy szolgáltatók végeznek díjazásért vagy egyéb okokból. Ezeket a partnereket lehetőség szerint bevonjuk energiagazdálkodási rendszerünkbe.

A személyzet fejlesztésére, a munkavállalók képzésére és tájékoztatására rendelkezésre álló forrásokat arra használjuk fel, hogy a környezetvédelmi, minőségi és biztonsági tudatosságot konkrét munkavállalói magatartássá alakítsuk.

Tanúsítvány letöltése

Szakképzés

A HORN Akadémián képesek vagyunk arra, hogy munkatársaink képzettségét az iparág aktuális követelményeihez igazítsuk.

Emellett az önállóság és a személyes felelősségvállalás előmozdítása minden gyakornok gondolkodásában és cselekedeteiben egy másik fontos tényező a magunk elé kitűzött célok elérésében.

A Paul Horn GmbH-nál folyó képzéssel és tanulószerződéses gyakorlati képzéssel kapcsolatos további információk a www.horn-akademie.de oldalon találhatók.

Tanúsítvány letöltése

Irányítási rendszer

Irányítási rendszerünk garantálja, hogy a minőséget, a környezetet, az energiahatékonyságot és a munkatársak biztonságát érintő valamennyi szervezeti, kereskedelmi és műszaki tevékenységet megfelelően tervezzük, ellenőrizzük és felügyeljük. Emellett biztosítjuk a szerződésben rögzített követelmények betartását és az előírások betartását.

Irányítási rendszerünk a DIN EN ISO 9001, a DIN EN ISO 14001, az ISO 50001, valamint az ISO 45001 jelenleg érvényes változatainak követelményein alapul, és a termékfejlesztés minden szakaszára kiterjed.

A belső rendszerauditok és a minőségre, az energiahatékonyságra, a környezetvédelemre és a biztonságra vonatkozó időszakos jelentések eredményeinek áttekintésével az ügyvezetés értékeli az irányítási rendszer hatékonyságát.