Horn'un Sorumluluğu

Sözleri eylemler takip ettiğinde

Kalite yönetimi, çevrenin korunması, enerji verimliliği ve ürünlerimizin ve üretimimizin, güvenliğine ilişkin uygulamalarımızı ve denetimlerimizi düzenliyoruz. Bu bizim kurumsal sorumluluğumuzdur ve bu durum kurumsal politikamızı tanımlamaktadır.

Sorumluluğunu alıyoruz

Müşteriler
Müşterilerimiz kalitemizin standardını belirler. Ürünlerimiz hakkındaki düşünceleri bizim için belirleyicidir.

Çevre
Çevre yönetim sistemimiz aracılığıyla, çevre koruma mı sürekli olarak kontrol edilmekte ve iyileştirilmektedir.

Çalışanlar
Düşünce ve davranışta bağımsızlığın ve kişisel sorumluluğun desteklenmesi HORN'da önemli bir faktördür.

Ürünler
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan yüksek hassasiyetli takımlar üretiyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Kalite Yönetimi

Yüksek hassasiyetli karbür kesici takımların üreticisi olarak Paul Horn GmbH çok özel bir sorumluluk taşımaktadır. Tüm hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak müşterilerimizin ve bizim yüksek beklentilerimizin karşılanması, başarının ve dolayısıyla şirketimizin hayatta kalması için hayati bir ön koşuldur.

Bu hedeflere ulaşmak için, pazar gerekliliklerine uygun planlama ve DIN EN ISO 9001 ve VDA 6.4. uyarınca ekonomik olarak haklı tüm araçları kullanarak müşterilerimizin kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesi dahil olmak üzere modern kalite yönetim prosedürlerini takip ediyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı, ekonomik açıdan da dahil olmak üzere, rekabet gücümüzü artırmaya katkıda bulunduğu için en önemli konu olarak görüyoruz.

Kendimizi sorgulamayı, alınan önlemleri sorgulamayı ve iş sağlığı ve güvenliği konseptimizi sürekli iyileştirerek faaliyetlerimiz için öncü çözümler geliştirmeyi görevimiz olarak görüyoruz. Bu yaklaşım, ürünlerin kendilerinden ve süreçlerden kaynaklanan sorunları çözmemizi sağlar. Bu alandaki temel önceliğimiz, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak için yasal gereklilikleri gözetmektir.

Çevre Yönetimi

Her şirket toplumun bir parçasıdır ve kendi geleceğini güvence altına almak için yalnızca gelir ve kârı değil, aynı zamanda kamusal ve toplumsal çıkarı da hesaba katmalıdır. Paul Horn GmbH için çevre koruma, önemli bir kurumsal hedef ve şirket politikasının vazgeçilmez bir parçasıdır.

1997 yılında EG-Öko-Audit-VO1836/93'e göre valide edilen yönetim sistemimiz, 1999 yılında ISO 14001 gerekliliklerine uyarlanmış ve Temmuz 2000'den itibaren sertifikalandırılmıştır.

Enerji Yönetimi

Enerji yönetim sistemimiz, Paul Horn GmbH'nin tüm tesisleri ve faaliyetleri için geçerlidir. Elektrik ve doğal gazın alımını, kullanımını ve tüketimini yakından takip ediyoruz. Faaliyetlerimiz şirketimizin tüm alanlarını ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Mevcut kaynaklar, personel gelişimi, çalışan eğitimi ve bilgi, çevre, kalite ve güvenlik bilincini; somut çalışan davranışına dönüştürmek için kullanılır.

Sertfikaları İndirmek için Tıklayın

Stajyerlik / Eğitim

HORN Akademi'de çalışanlarımızın niteliklerini sektörümüzün güncel gereksinimlerine göre şekillendirebiliyoruz.

Ayrıca, tüm stajyerlerimizin zihninde ve eylemlerinde bağımsızlığı ve kişisel sorumluluğu teşvik etmek, kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmada bir diğer önemli faktördür.

Paul Horn GmbH'deki eğitim ve stajyerlik ile ilgili daha fazla bilgi için:  www.horn-akademie.de

Sertifikaları İndirmek için Tıklayın

Yönetim Sistemi

Yönetim sistemimiz, kaliteyi, çevreyi, enerji verimliliğini ve çalışanlarımızın güvenliğini etkileyen tüm organizasyonel, ticari ve teknik faaliyetlerin uygun şekilde planlanmasını, kontrol edilmesini ve denetlenmesini garanti eder.

Yönetim sistemimiz, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, ISO 50001'in yanı sıra ISO 45001'in şu anda geçerli olan sürümlerinin gereksinimlerine dayanmaktadır ve ürün geliştirmenin tüm aşamalarını içerir.

Üst yönetim, iç sistem denetimlerinin sonuçlarını ve kalite, enerji verimliliği, çevrenin korunması ve güvenliği ile ilgili periyodik raporları gözden geçirerek yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmektedir.