Listeye Geri Dön
Basın Bilgileri

Proseste Ustalaşmak: Sert Malzeme

Daha kısa işleme süreleri, yüksek yüzey kalitesi ve taşlama işlemlerinden tasarruf; bunlar, geometrik olarak tanımlanmış bir kesme kenarı ile sert işlemenin kullanıcıya sağlayabileceği avantajlardan sadece üç tanesidir. Takım teknolojisinde yüksek bilgi birikimine sahip olan Paul Horn GmbH, 56 HRC'den daha sert çelikleri ekonomik olarak işlemek için çok sayıda takım çözümü sunar.

CBN (kübik bor nitrür), elmastan sonra dünya üzerinde bilinen en sert ikinci malzemedir. CBN'den yapılan takımlar, uygun şekilde kullanıldığında diğer kesme malzemelerine göre çok daha yavaş aşınır. Bu, durum bir yandan daha yüksek şekil ve boyutsal doğruluk elde etmeyi mümkün kılarken diğer yandan sert malzemelerin (70 HRC'ye kadar çelik) güvenilir bir şekilde işlenebilmesini sağlar. Farklı CBN dereceleri yoktur. Farklılaştırma, CBN hacim fraksiyonu, dolgu maddeleri, tane boyutu ve seramik/metalik bağlayıcı faz (kobalt/nikel) ile yapılır. Bu, farklı CBN substratları ile sonuçlanır. Horn'un bir çok takım sistemi CBN olarak sunulabilir. Bu takımlar genel olarak operasyona özel olarak tasarlanmış takımlardır, ancak Horn, bu çok sert kesme malzemesiyle donatılmış standart takımları da ürün portföyünde barındırmaktadır.

CBN kesme malzemeleriyle sert işleme genellikle içten su verme olmadan yapılır. Bu, kesme malzemesinin yüksek ısı direncine sahip olması ve talaş oluşum bölgesindeki yüksek sıcaklığın olumlu bir etkiye sahip olması nedeniyle mümkündür. Yetersiz içten su verme veya kesmedeki kesintiler kesici ucun yapısında yüksek, termal olarak indüklenen gerilimlere yol açar. Bu, yapıda çatlaklara yol açabilir ve böylece ucu tahrip edebilir. Sert işleme sırasında, kesme bölgesindeki çelik yoğun bir ısınmaya maruz kalır ve böylece yumuşar. Kesme bölgesinde üretilen ısının çoğu talaş yoluyla dağıtılır ve iş parçasına iletilmez. Bu, süreçte kesici uç kenarı üzerinde herhangi bir termal etki olmadığı anlamına gelir. Karbür yaklaşık 800 santigrat derecede büyük bir sertlik kaybına maruz kalırken, CBN'nin sertliği 1.200 santigrat dereceye kadar neredeyse hiç değişmeden kalır. Diğer bir önemli husus, özellikle geçerli sıcaklıklarda kimyasal dirençtir.

Çok sayıda avantaj

CBN ile kombinasyon halinde geometrik olarak tanımlanmış bir kesici kenara sahip sert işleme, taşlamaya göre çok sayıda avantaja sahiptir. Bu işlemle yüksek talaş kaldırma oranları mümkün olup, bu da daha kısa işleme süreleriyle sonuçlanır ve iş parçasının tamamen işlenmesi olasılığı sunulur. Karmaşık konturlar bile bir tornada kolayca üretilebilir. Öte yandan taşlamada, çarkların özenle profillendirilmesi gerekir. Sert tornalama ile elde edilebilen yüksek yüzey kalitesi, ilerideki taşlama işlemlerinden de tasarruf sağlar.